A Smart Shopping Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Utolsó változat: 2018. augusztus 21.

 1. Általános tájékoztató
  1. A Smart Shopping Kft. a Smartlyst applikációt (a továbbiakban: „Applikáció”) azért hozta létre, hogy megkönnyítse az Ön mindennapi bevásárlását. Mindazonáltal a Smart Shopping Kft. tiszteletben tartja az Ön által az Applikáció felhasználása során a Smart Shopping Kft.-nek mint adatkezelőnek megadott személyes adatait és mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfelelően biztonságosan kezelje az Ön személyes adatait. Az Adatvédelmi Tájékoztatónk célja, hogy Önt tájékoztassuk az Applikáció felhasználása során a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésének szabályairól. Természetesen, amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelési irányelveinkkel, akkor kérjük ne használja az Applikációnkat.
  2. Az adatkezelő és az érintett:
   1. Az Adatkezelő: A Honlap üzemeltetőjének (a továbbiakban: „Smart Shopping Kft.”, „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”) adatai:
    NévSmart Shopping Kft.
    Székhelye2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45.
    Cégjegyzékszáma13-09-182854
    Adószáma25746455-2-13
    E-mail címeinfo@smartlyst.shop
    Honlapjának címe https://smartlyst.shop/
    https://app.smartlyst.shop
   2. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban bármilyen „Önre” való utalás Önre, mint természetes személy érintettre (a továbbiakban: „Felhasználóra”) vonatkozik.
 2. A Smartlyst applikáció
  1. A Smartlyst egy multiplatformon – okostelefonon, tableten, illetve Ipaden és asztali számítógépen - szinkronizálható applikáció, amely megkönnyíti az Ön bevásárlását. Az Applikáción keresztül Ön különböző bevásárlólistákat hozhat létre, amely Bevásárlólistákat megoszthat másokkal is, de akár közösen is szerkesztheti azokkal a személyekkel, akikkel az adott bevásárlólistát megosztja. Asztali számítógépről az app.smartlyst.shop linken keresztül érheti el az Applikációt, egyéb esetben pedig kérjük, töltse le Applikációnkat az Appstore-n, vagy a GooglePlay-en keresztül. Az Applikációt Ön akár regisztrációval vagy anélkül is tudja használni, de az Applikáció valamennyi funkciójának igénybevételéhez a regisztráció javasolt. Regisztrálni email címmel, valamint a Facebook, illetve Google+ fiókon keresztül lehet.
  2. A Bevásárlólisták elemeit Ön akár írásban begépeléssel, de akár szóban hangrögzítés útján is rögzítheti. Az elemeket Ön termékkategória, mennyiség és ár szerint szerkesztheti, és ahhoz külön mezőben megjegyzést fűzhet.
  3. A listaelemről Ön fényképet tölthet fel, amelynek jogtisztaságáról Ön köteles meggyőződni. A fénykép feltöltésével és közzétételének engedélyezésével Ön szavatolja, hogy Ön ezzel harmadik személy – különösen személyiségi, illetve szerzői - jogát, illetve jogos érdekét nem sérti. Fenntartjuk a jogot, hogy az általunk az előbbi okokból kifogásolható képeket az Applikációból töröljük, és az ezzel összefüggő kárunk Önnel szemben érvényesítsük. Amennyiben Ön saját maga által készített képet tölt fel, Ön a közzététel engedélyezésével kifejezett hozzájárulását adja és a képekre időben, térben korlátlan felhasználási jogot engedélyez a számunkra, és kifejezetten lemond bármilyen jogdíj igényéről. Az így feltöltött képeket kizárólag az Applikációban használhatjuk, azt harmadik személyre sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem ruházhatjuk, át nem engedélyezhetjük.
  4. A bevásárlólistákon Ön szintén megtudja jelölni az Ön által megvásárolt termékeket, azok termékkategóriáját, mennyiségét, és ahhoz megjegyzést fűzhet. A korábbi vásárlásainak ilyen adatait így bármikor visszakeresheti.
  5. Az Ön által rendszeresen vásárolt termékeket Ön megjelölheti az Applikációban, így a megjelölt termékeket az Applikáció Önnek automatikusan felkínálja.
  6. Az Applikáció jelzi, amikor az Ön Bevásárlólistáján lévő termék kifogyóban van, - az Ön választása szerint - vagy push-notification formájában (azaz az Applikáció megnyitása nélkül is értesítést kap az alkalmazott eszközén), vagy ha megnyitja az Applikációt egy felugró ablakban az Applikáció felajánlja a kifogyóban lévő terméket. Így a terméket Ön egy gombnyomással hozzáadhatja a Bevásárlólistájához.
  7. A Bevásárlólistákhoz Ön recepteket, és az Ön által hozzáadott receptek hozzávalóit is hozzáadhatja. Recepteket Ön a nosalty.hu és a mindmegette.hu webhelyekről is importálni tud. A recepteket Ön különböző kategóriákba tudja rendezni az Applikáció által kezelt tartalom átláthatósága érdekében. A recepteket Ön más regisztrált felhasználóval is meg tudja osztani az Applikáción keresztül.
  8. Ön az Applikáción való regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy az Applikáció a regisztráció visszaigazolásáról, az elfelejtett jelszóról, és az Ön fiókjának törléséről automatikus rendszerüzenetet küldjön. Az Applikáció – az Ön választása szerinti akár emailen, felugró ablakban vagy push notification formájában – az alábbiakról küld értesítést:
   1. Új termékek hozzáadása,
   2. Hamarosan kifogyó termék,
   3. Bevásárlólista megosztása,
   4. Recept megosztása,
   5. A különböző áruházak akciós ajánlatai,
   6. Az Applikáció új funkcióinak, frissítéseinek megjelenése.
  9. Az értesítéseket Ön a „Beállítások” fül alatt tudja kezelni.
 3. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  1. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok célja, hogy biztosítsák azon természetes személyek védelmét, akiről adatot rögzítenek és tárolnak számítógépes vagy más rendszeren. Ennek megfelelően, a jogszabályok szigorú követelményeket támasztanak az adatkezelés pontosságára, célhozkötöttségére és biztonságára, valamint az adatok továbbítására vonatkozóan is. A Szolgáltató adatkezelési irányelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Általános Adatvédelmi EU 2016/679 Rendelettel (a továbbiakban: „GDPR”).
  2. Cégünk, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
  3. Az Applikáció használatával Ön hozzájárul a személyes adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és megőrzéséhez az Applikáción keresztül kínált szolgáltatás nyújtása és az azzal összefüggő üzleti célunk érdekében. Csak akkor gyűjtünk, használunk fel és őrzünk meg Önről bármilyen személyes adatot, amennyiben azt megalapozottnak, szükségesnek és hasznosnak találjuk gazdasági tevékenységünk hatékony végzése érdekében és annak érdekében, hogy Önt tájékoztassuk olyan termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyeket meggyőződésünk szerint Ön érdekesnek találna.
  4. Fenntartjuk a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze a változásokat. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításának esetén Cégünk értesíti a Felhasználóit azzal, hogy a Honlapon közzéteszi a változásokat, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A frissítéseket az oldal tetején az „Utolsó módosításoknál” jelezzük. Amennyiben Ön a módosítás hatálybalépését követően továbbra is használja az Applikációnkat, úgy elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatót.
  5. Cégünk elkötelezett az Ön és a többi Felhasználónk személyes adatainak védelme iránt, így kiemelten fontosnak tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely biztosítja az adatok biztonságát.
  6. Cégünk a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján és kizárólag az itt meghatározott adatkezelési célhoz kötötten használja fel.
  7. Amennyiben a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat Cégünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatni fogjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni, illetőleg lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  1. Az Ön személyes adatai csak akkor és annyiban kezelhetők, amikor és amennyiben Ön, mint érintett, ahhoz hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Applikációnk vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.
  2. Az Applikáción való regisztrációkor, az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek elfogadásával - az erre vonatkozó check-boksz kipipálásával - Ön kifejezett hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból és módon.
  3. Ön az Applikáción való regisztrálással önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Applikáció a regisztráció visszaigazolásáról, az elfelejtett jelszóról, és az Ön fiókjának a törléséről automatikus rendszerüzenetet küldjön.
  4. Az Ön külön kifejezett hozzájárulása szerint az Applikáció Önnek:
   1. hírlevelet küldhet az Ön email címére,
   2. direkt marketing célú hírlevelet küldhet (pl. akciós termékekről) az Ön email címére,
   3. direkt marketing célú hirdetést helyezhet el az Applikáció felületén,
   4. jelezheti a kifogyó termékeket az Applikáció felületén,
   5. direkt marketing célú leküldéses értesítést („push notification”) küldhet,
   6. leküldéses értesítést („push notification”) küldhet a kifogyó termékekről.
  5. Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő a megadott személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  6. Tekintettel arra, hogy az Applikációt Ön saját önkéntes hozzájárulása alapján használja, így Ön bármikor dönthet úgy, hogy azt nem kívánja használni és törli fiókját. Az Applikációhoz tartozó személyes fiókjának törlésével Ön kifejezetten visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását.
 5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, módja és tartama
  1. Az Applikációt regisztrációval és regisztráció nélkül is lehet használni. A regisztráció nem kötelező, de az Applikáció összes funkciójának igénybevétele érdekében javasolt.
  2. Az Applikáció nem regisztrált látogatóiról személyes adatokat nem gyűjtünk, az Applikációban megadott személyes adatokat kizárólag az Ön eszköze tárolja, amelyhez Cégünk sem az Applikáción keresztül, sem más módon nem fér hozzá. A nem regisztrált Felhasználókról kizárólag összesítve gyűjtünk adatot annak érdekében, hogy jobb rálátásunk legyen arra, hogy a látogatóink honnan érkeznek és hogy ez által javítani tudjunk az Applikációnk által nyújtott szolgáltatáson. Ezek a szolgáltatásaink és a felhasználói élmény javítása érdekében is hasznosak. Ezeket az adatokat tesztelésre és hibaelhárításra is használjuk.
  3. Ha Ön email címmel kíván regisztrálni, a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia:
   1. név;
   2. email cím;
   3. jelszó;
   4. tartózkodási hely.
  4. Amennyiben Ön elfelejtette a jelszavát, az Ön email címének megadásával az Applikáció küldd Önnek egy új, átmeneti jelszót. Az így megküldött jelszót Ön köteles megváltoztatni az átmeneti jelszó megküldését követő első belépéskor. Az jelszó-megváltoztatás elmaradásáért, illetve az azzal összefüggő kárért Cégünk nem felel.
  5. Ha Ön Facebook-fiókkal kíván regisztrálni, az Applikáción keresztül a Facebook-profilján keresztül az alábbi személyes adatokhoz férünk hozzá:
   1. név;
   2. profilkép;
   3. email cím;
   4. tartózkodási hely.
  6. Ha Ön Google-fiókkal kíván regisztrálni, az Applikáción keresztül a Google+ profilján keresztül az alábbi személyes adatokhoz férünk hozzá:
   1. név;
   2. profilkép;
   3. email cím;
   4. tartózkodási hely.
  7. A regisztráción keresztül az Applikáció által nyújtott szolgáltatás használatával Cégünk a regisztrált Felhasználók alábbi személyes adatait gyűjtjük:
   1. a Felhasználó által létrehozott bevásárlólista megnevezése, elemei, termékkategóriája;
   2. a bevásárlólista alapján a megvásárolt termék megnevezése, termékkategóriája, a korábbi vásárlások adatai;
   3. a fogyasztási szokásai (azaz milyen gyakorisággal ad hozzá egy terméket a Felhasználó egy Bevásárlólistához);
   4. a Felhasználó földrajzi elhelyezkedése;
   5. a regisztráció, valamint az applikáció használatának, a látogatások időpontja;
   6. profilkép, amennyiben Facebook- vagy Google+ fiókkal regisztrál.
  8. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hangbevitel során rögzített hang különleges adatnak minősül, így a hanganyag rögzítését közvetlenül megelőzően az Applikáció automatikusan engedélyt kér a hanganyag rögzítéséhez. A hangbeviteli rendszer kizárólag szövegfelismerő funkcióval rendelkezik, az Ön hangját nem azonosítjuk. A hanganyag rögzítése az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.
  9. Tájékoztatjuk, hogy a bevásárlólistákról, annak egyes elemeiről Önről semmilyen következtetést – például ételallergia, egészségi állapot, stb. - nem vonunk le, annak alapján – a fogyasztási szokások gyakoriságán kívül – semmilyen döntést, sem manuálisan, sem automatizált módon nem hozunk.
  10. Az Applikáció kényelmes felhasználása érdekében a regisztrált Felhasználónak lehetősége van arra, hogy engedélyezze, hogy csak egyetlen alkalommal adja meg az adatait és nem minden egyes bejelentkezés során.
  11. Az adatkezelés célja:
   1. az Applikáción keresztül kínált szolgáltatás nyújtásának biztosítása; a bevásárlólista és annak elemeinek, valamint a receptek kezelése,
   2. az Applikáción keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos (automatizált) rendszerértesítések kiküldése - az Ön külön hozzájárulása alapján,
   3. a Felhasználó beazonosítása, valamint a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
   4. az Ön megkereséseinek feldolgozása,
   5. az esetleges jogviták rendezése, valamint, hogy hatósági ellenőrzéseknek való megfelelés érdekében is felhasználjuk;
   6. az Önnel való kapcsolatfelvétel, ha meggyőződésünk, hogy az Ön számára a hasonló termékeink vagy szolgáltatásaink érdekesek lennének, úgymint hírlevél, vagy egyéb direkt marketing tevékenység az Ön külön hozzájárulása alapján. Esetlegesen külső szolgáltatót is megbízhatunk annak érdekében, hogy a személyes adatait a megbízásunkból feldolgozzák, például marketing célú anyagok kiküldése érdekében.
  12. A Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja.
  13. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Applikáció letöltésével az AppStore és GooglePlay Önről személyes adatot gyűjthet – például arról, hogy hányan töltötték le az Applikációnkat, mely országból, milyen forrásból érkeztek a felhasználók, stb. – így kérjük tájékozódjon az AppStore és GooglePlay szolgáltatások adatkezelési irárnyelveiről. Ezekhez az adatokhoz Cégünk kizárólag aggregált módon fér hozzá és használja fel azokat. Ezen adatkezelésre vonatkozóan Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.
  14. Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik személyre ruházzuk át az adatokat - beleértve az Ön személyes adatait - egy esetleges adásvétel, átalakulás, végelszámolás, csődeljárás, illetve felszámolás, valamint a Cégünk összes vagy majdnem az összes eszközének átruházása során, amennyiben a harmadik személy beleegyezik az adatkezelési szabályzatnak való megfelelésbe és amennyiben a harmadik személy az Ön személyes adatait csak az általunk megadott célból kezeli. Amennyiben a személyes adatok bármilyen átruházására kerül sor, időben értesíteni fogjuk Önt, amennyiben így leiratkozni kívánna.
  15. Személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelelünk az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adat kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az itt meghatározott cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  16. Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 6. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése
  1. A személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.
  2. A hirdetőknek kizárólag statisztikai, illetve aggregált adatokat - például hány akciós terméket adtak a bevásárlólistájukhoz a felhasználók, hányszor jelent meg a hirdető banner-hirdetése, hányan kattintottak át a hirdető weboldalára, stb. - ad át az Adatkezelő, így személyes adat továbbítására nem kerül sor.
  3. A Honlap tárhelyszolgáltatója: :
   Név:Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
   Székhelye:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
   Cégjegyzékszáma:01-09-914549
   Adószáma14671858-2-41
   E-mail címe:info@rackforest.hu
  4. Cégünk személyes adatot harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve az itt megnevezett adatfeldolgozóknak való átadásra.
  5. Cégünk, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem felel.
 7. Sütik és webjelzők
  1. Amennyiben Ön az Applikációt asztali számítógépről kívánja használni, vagy az Applikációnkról további tájékoztatást szeretne, kérjük keresse fel Honlapunkat.
  2. Cégünk, mint adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlap látogatóiról a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „süti”-t) helyez el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Honlap látogatásával Ön a Sütiszabályzatunknak megfelelően adhatja önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy a Sütiszabályzatban meghatározott sütik az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz Cégünk hozzáférhessen. A Sütiszabályzatunkról kérjük az alábbi linken tájékozódjon: sütiszabályzat
  3. A Honlapon, illetve az Applikáción keresztül Cégünk Google Analytics, Google Adwords és Facebook- méréseket is használ. Az erre vonatkozó adatkezelés, illetve adatfeldolgozásra vonatkozóan kérjük tájékozódjon a megfelelő adatvédelmi tájékoztatókból. Az ilyen mérőeszközök működéséért Cégünk nem felel.
 8. Adatbiztonsági intézkedések
  1. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban Cégünk a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén Cégünk az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. 
  2. Cégünk az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
  3. Cégünk, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint szükségesek. 
  4. Az Ön adatainak a gyűjtését, kezelését és megőrzését az ahhoz szükséges biztonsági szabályoknak és eljárásoknak megfelelően végezzük, annak érdekében, hogy megelőzzünk bármilyen jogosulatlan hozzáférést. Az Ön adatait kizárólag szükség szerint hozzuk a saját munkavállalóink, megbízottaink és képviselőink tudomására.
  5. Sajnálatos módon az információáramlása az interneten nem teljes mértékben biztonságos. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait, azzal, hogy a rendszereinket megfigyeljük, rögzítjük a biztonsági eltéréseket, nem tudjuk garantálni az Ön, az Applikáción megadott adatainak a biztonságát – így bármilyen adatfeltöltést a saját kockázatára végezzen. Amikor megkapjuk az Ön adatait, azokat szigorú biztonsági eljárásoknak vetjük alá, hogy a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. Azonban az internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Cégünket felelősség nem terheli.
 9. A Felhasználók, mint érintettek, jogai
  1. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető Cégünkkel. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok az erre vonatkozó igény teljesítésétől számított egy (1) évig visszaállítható. A törlési igény beérkezésekor a Felhasználó emailen kap egy személyre szóló azonosító kódot. A Felhasználó a fiókját ismételten aktiválni a visszaállítás iránti igényével együtt a személyes azonosító kódjának az info@smartlyst.shop címre való megküldésével tudja. Az egy éves határidő elteltével a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 
  2. A saját személyes adataik kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet Cégünktől. E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintünk hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az Ön kérelmére Cégünk tájékoztatást ad az Ön általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@smartlyst.shop email címre kell eljuttatni.
  3. Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Cégünkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
  4. Az érintett tájékoztatását Cégünk csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Cégünk írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabály pontosan mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Cégünk tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 
  5. Ön kérelmezheti Cégünknél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
  6. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Cégünk rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. 
  7. Cégünk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
  8. Ön az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
  9. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
  10. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
  11. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 10. Jogérvényesítési lehetőségek, jogorvoslat
  1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse Cégünk munkatársát az info@smartlyst.shop e-mail címen.
  2. Ön, mint érintett, az Ön jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  3. Panasszal, jogorvoslat iránti kérelemmel az alábbi Hatóságnál lehet élni:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   URL: http://naih.hu
 11. Értelmező rendelkezések
  1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelő: 
  2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 
  3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 
  4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 
  5. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
  6. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
  7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
  8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
  9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
  10. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
  11. felhasználó: az a természetes személy, aki az Applikációt regisztrációval vagy regisztráció nélkül használja, illetve a Honlapot látogatja, vagy személyes adatait más okból megadja; 
  12. gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 
  13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
  14. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
  15. nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
  16. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
  17. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.